03330 112 112
Cookie Reports - Screwfix Cookie Policy

Home > Help > Store Locator > Swansea Enterprise Park StoreSwansea Enterprise Park Store

Store Information

Swansea Enterprise Park
Unit 1 Lion Way
Swansea Enterprise Park
Swansea
West Glamorgan
SA7 9FB

Opening Hours
Mon - Fri 7am - 8pm
Sat 8am - 6pm
Sun 10am - 4pm

Screwfix Swansea Enterprise Park Store Photo

Map & Directions

Directions:

Leave the M4 at junction 44. Take the first exit at the roundabout to the A48. At the traffic lights, take a left onto the A4217. Passing Tesco on the left, approach the roundabout and take the second exit onto Fendrod Way. At the next roundabout, take the first exit. After Gregg’s on the right, take the very first right. Screwfix Swansea Enterprise Park can be found straight ahead.

Cyfarwyddiadau:
Gadewch yr M4 ar gyffordd 44. Cymerwch yr allanfa gyntaf ar y gylchfan i’r A48. Wrth y goleuadau traffig, ewch i’r chwith ar yr A4217. Gan basio Tesco ar y chwith, ewch at y gylchfan a chymerwch yr ail allanfa ar Fendrod Way. Ar y gylchfan nesaf, cymerwch yr allanfa gyntaf. Ar ôl Gregg’s ar y dde, cymerwch y troad cyntaf un i’r dde. Mae Screwfix Parc Menter Abertawe i’w gweld yn syth o’ch blaen.