03330 112 112
Cookie Reports - Screwfix Cookie Policy

Home > Help > Store Locator > Cardiff - West StoreCardiff - West Store

Store Information

Cardiff - West
250 Penarth Road
Grangetown
Cardiff
South Glamorgan
CF11 8TU

Opening Hours
Mon - Fri 7am - 8pm
Sat 8am - 6pm
Sun 10am - 4pm

Screwfix Cardiff - West Store Photo

Map & Directions

Directions:
Leave the M4 at Junction 33. Take the 3rd exit off the roundabout coming from the West (Swansea) or 1st turning off coming from the East (Newport) onto the A4232. Pass Culverhouse Cross Roundabout (1st turning off the above road). Turn off onto the B4267 (2nd turning off the A4232) signposted Athletics Stadium/Leckwith Industrial Estate. On Leckwith Roundabout take the 2nd exit signposted the A4119/Docks. You are now on Hadfield Road. Travel to the end of the road and at the traffic lights/crossroads by the following garages Honda, SAAB, Land Rover take a right, onto Penarth Road. Approx 400 metres on the right is Screwfix

Gorllewin Caerdydd:
Cyfarwyddiadau: Gadewch yr M4 ar Gyffordd 33. Cymerwch y 3edd allanfa oddi ar y gylchfan wrth ddod o’r Gorllewin (Abertawe) neu’r troad 1af i ffwrdd wrth ddod o’r Dwyrain (Casnewydd) ar yr A4232. Ewch heibio Cylchfan Croes Cwrlwys (y troad 1af oddi ar y ffordd uchod). Trowch oddi ar y B4267 (yr 2il droad oddi ar yr A4232) gan ddilyn arwyddion y Stadiwm Athletau / Stad Ddiwydiannol Lecwydd. Yng Nghylchfan Lecwydd cymerwch yr 2il allanfa tua’r A4119 / y Dociau. Rydych yn awr ar Heol Hadfield. Teithiwch i ben draw’r ffordd ac wrth y goleuadau traffig / y groesffordd wrth ymyl modurdai Honda, SAAB, a Land Rover, trowch i’r dde i fynd ar Heol Penarth. Tua 400 metr ar y dde fe welwch Screwfix.