03330 112 112
Cookie Reports - Screwfix Cookie Policy

Home > Help > Store Locator > Cardiff - East StoreCardiff - East Store

Store Information

Cardiff - East
Unit 2, Wentworth Park Trade Centre
147 Colchester Avenue
Cardiff
CF23 9AN

Opening Hours
Mon - Fri 7am - 8pm
Sat 8am - 6pm
Sun 10am - 4pm

Screwfix Cardiff - East Store Photo

Map & Directions

Directions:
Directions from the M4: Leave at Junction 30 for the Cardiff Gate and follow the A4232 until you join the A48 (Eastern Avenue). Take the A4232 exit to Cardiff. At the roundabout, take the 1st exit, signposted Llanedeyrn. At the next roundabout, take the 1st exit on to Llanedeyrn Road. At the end of the road, turn left on to Cyn-Coed Road. Continue to follow this road, as it becomes Pen-Y-Lan Road. Take the 3rd left on to Colchester Avenue. Follow this road for approx. ½ mile, and then take the 1st left turn after Ipswich Road. Screwfix will be on the right.

Directions from the A4161: Head southeast on the A4161. At the end of the road, turn left on to Albany Road, signposted Caerphilly (A468). At the roundabout, take the 3rd exit on to Waterloo Road. Continue to follow Waterloo Road for ½ mile, and then turn left on to Colchester Road. Follow this road for approx. ½ mile, and then take the 1st left turn after Ipswich Road. Screwfix will be on the right.

Or M4: Gadewch ar Gyffordd 30 am Borth Caerdydd a dilynwch yr A4232 nes ymuno â’r A48 (Rhodfa’r Dwyrain). Cymerwch allanfa A4232 i Gaerdydd. Wrth y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf, arwydd Llanedern. Wrth y cylchfan nesaf, cymerwch yr allanfa gyntaf i Llanedeyrn Road. Ym mhen y ffordd, trowch i’r chwith i Heol Cyncoed. Daliwch ati i ddilyn y ffordd hon, wrth iddi ymuno â Ffordd Penylan. Cymerwch y trydydd troad ar y chwith i Colchester Avenue. Dilynwch y ffordd hon am oddeutu ½ milltir, ac yna cymerwch y troad cyntaf ar y chwith ar ôl Ipswich Road. Bydd Screwfix ar y dde.

Or A4161: Anelwch tua’r de ddwyrain ar yr A4161. Ym mhen y ffordd, trowch i’r chwith i Heol Albany, arwydd Caerffili (A468). Wrth y cylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i Waterloo Road. Daliwch ati i ddilyn Waterloo Road am ½ milltir, ac yna trowch i’r chwith i ymuno â Colchester Road. Dilynwch y ffordd hon am oddeutu ½ milltir, ac yna cymerwch y troad cyntaf ar y chwith ar ôl Ipswich Road. Bydd Screwfix ar y dde.