03330 112 112
Cookie Reports - Screwfix Cookie Policy

Home > Help > Store Locator > Cwmbran StoreCwmbran Store

Store Information

Cwmbran
Unit 3 John Baker Close
Llantarnam Industrial Park
Cwmbran
Wales
NP44 3AW

Opening Hours
Mon - Fri 7am - 8pm
Sat 8am - 6pm
Sun 10am - 4pm

Screwfix Cwmbran Store Photo

Map & Directions

Directions:
Directions from A4042: Head Southeast on the A4042 at the roundabout take the 3rd exit onto the A4051. Continue over
5 roundabouts. At the next roundabout take the 1st exit onto Llantarnam Park Way. Take the 1st left onto John Baker Close
taking the 1st left again, Screwfix will be on the right.
Directions from the M4: Exit at junction 25a onto the A4042 exit to the Newport/Casnewydd/Cwmbran. At the roundabout take
the 2nd exit onto A4042 to Cwmbran. At the Woodlands roundabout take the 2nd exit onto Cwmbran Drive (A4051). At the next
roundabout take the 3rd exit onto Llantarnam Park Way. Take the 1st left onto John Baker Close taking the 1st left again,
Screwfix will be on the right.
O'r A4042: Ewch tua'r de ddwyrain ar yr A4042 ar y gylchfan a chymerwch y drydedd allanfa a mynd ar yr A4051. Ewch yn eich
blaen o amgylch 5 cylchfan. Yn y gylchfan nesaf, cymerwch yr allanfa gyntaf i fynd ar Llantarnam Park Way. Cymerwch y troad
cyntaf i'r chwith i fynd ar John Baker Close, gan gymryd y troad cyntaf i'r chwith eto, a bydd Screwfix ar y dde.
O'r M4: Gadewch yr M4 ar gyffordd 25a, a mynd at allanfa'r A4042 tuag at Gasnewydd/Cwmbran. Yn y gylchfan, cymerwch yr ail
allanfa a mynd ar yr A4042 i gyfeiriad Cwmbran. Yng nghylchfan Woodlands, cymerwch yr ail droad a mynd ar Cwmbran Drive
(A4051). Yn y gylchfan nesaf, cymerwch y trydydd troad a mynd ar Llantarnam Park Way. Cymerwch y troad cyntaf i'r chwith i
fynd ar John Baker Close, gan gymryd y troad cyntaf i'r chwith eto, a bydd Screwfix ar y dde.